• El

  Projecte

  Posada en funcionament d’un centre per a la recopilació, conservació i difusió dels diversos testimoniatges orals i audiovisuals de Banyeres de Mariola.

 • Fons

  Patrimonial

  El fons del museu s'ha constituït gràcies a les cessions de diferents persones, entre les quals cal destacar el volum de material proporcionat pel farmacèutic Blas Francés Camarasa, natural de Banyeres de Mariola.

 • Museus

  De

  Banyeres

  El Museu de la Farmàcia forma part d'un conjunt de museus que fan Banyeres de Mariola una destinació turisticocultural molt atractiva.
Història farmacèutica

Durant el període de transició d’entre els segles XIX i XX es produeix l’evolució de la ciència farmacèutica. Descobrisca com es desenvolupa la disciplina farmacéutica des de l’antiga Babilònia fins els sistemes sanitaris contemporanis.

Espais característics

El mostrador, la rebotiga, el laboratori químic… Un recorregut pels espais per a conéixer els usos i característiques de cadascún dels racons de la farmàcia.

Recipients clàssics

Col·leccions de pots de porcellana i vidre decorats amb vores d’or i inscripcions llatines. Pots de farmàcia, albarells, xaroperes, pots per a ungüents i didals per a oli per a conservar els remeis mèdics.

Laboratori tradicional

L’equipament de la rebotiga constava de balances, pesos i morters, matrassos de destil·lació, planxes i rodets per a píndoles, útils per a estendre emplastres, premses, plegadores de paper per a contenir pólvores, talladores de suro…

Especialitats farmacéutiques

Càpsules gelatinoses, comprimits, dragees, granulats, injectables, xarops i elixirs, col·liris i pomades oftàlmiques, xarops i elixirs, píndoles o pastilles, injectables, sèrums, cultius…

Publicitat de l'època

Cromos, targetes postals, fullets i prospectes, revistes especialitzades, premsa…

Ubicació del museu

El Museu de la Farmàcia està situat al Parc Municipal de Vil·la Rosario de Banyeres de Mariola. Es troba en un paratge singular on forma part d'un conjunt de museus que estan molt pròxims entre ells: el Museu Torre Font Bona, el Museu de l'Espardenya, el Museu Valencià del Paper, el Museu de la Paraula i el Museu de la Farmàcia.

Saber-ne més...